Nhận fix lỗi app ngân hàng OTP Bank báo thiết bị đã bị root

0
1183

Nhận fix lỗi app ngân hàng OTP Bank báo thiết bị đã bị root

Từ ngày 01/07, các ngân hàng tại Việt Nam bắt đầu triển khai phương thức xác thực thông qua ứng dụng cung cấp OTP trên smartphone đối với những giao dịch có giá trị trên 100 triệu đồng. Trước đây, các ngân hàng thường cung cấp mã OTP thông qua SMS, nhưng theo quy định mới từ Ngân hàng Nhà nước thì các giao dịch có giá trị cao sẽ cần phải sử dụng app OTP của ngân hàng đó.

Nâng cấp 2 sim trên rom Stock, Update Android 10, Fix App Ngân Hàng OTP cho Samsung Galaxy S9 SM-G960N,

Nâng cấp 2 sim trên rom Stock, Update Android 10, Fix App Ngân Hàng OTP cho Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965N,

Nâng cấp 2 sim trên rom Stock, Update Android 10, Fix App Ngân Hàng OTP cho Samsung Galaxy Note 9 SM-N960N,

Nâng cấp 2 sim trên rom Stock, Update Android 9, Fix App Ngân Hàng OTP cho Samsung Galaxy Note 8 SM-N950N,

Nâng cấp 2 sim trên rom Stock, Update Android 9, Fix App Ngân Hàng OTP cho Samsung Galaxy S8 SM-G950N,

Nâng cấp 2 sim trên rom Stock, Update Android 9, Fix App Ngân Hàng OTP cho Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955N,